Preneste WhatsApp do iPhone

Preneste WhatsApp do iPhone
Ako previesť WhatsApp na iPhone? Tento príspevok poskytne jednoduchý spôsob prenosu WhatsApp na iPhone pomocou PhoneTrans.

Preneste Viber na iPhone

Preneste Viber na iPhone
Ako prenášať správy Viber medzi dvoma zariadeniami so systémom iOS? PhoneTrans poskytuje jednoduchý spôsob, ako pomôcť pri prenose správy Viber medzi zariadeniami so systémom iOS.

Prenos LINE do iPhone

Prenos LINE do iPhone
Ako prenášať správy LINE medzi dvoma zariadeniami so systémom iOS? PhoneTrans vám poskytuje jednoduchý spôsob, ako vám pomôcť preniesť LINE správu medzi zariadeniami so systémom iOS.

Prenos aplikácií do iPhone

Prenos aplikácií do iPhone
Ako preniesť aplikácie a dáta aplikácií zo starého iPhone do nového? Tento príspevok vám ukáže podrobné pokyny na prenos aplikácií zo starého iPhone do nového iPhone pomocou PhoneTrans.

Selektívne zálohovanie

Selektívne zálohovanie
Ak chcete selektívne zálohovať údaje namiesto celých údajov, ako to urobiť? Tento príspevok poskytne jednoduchý spôsob vytvorenia selektívnej zálohy pomocou PhoneTrans.

Obnovte zálohu PhoneTrans do telefónu

Obnovte zálohu PhoneTrans do telefónu
Ako obnoviť zálohu PhoneTrans na vaše zariadenie iOS alebo Android? Tento príspevok vám poskytne jednoduchý spôsob, ako to urobiť cez PhoneTrans.

Obnovte zálohu iTunes do telefónu

Obnovte zálohu iTunes do telefónu
Ako obnoviť zálohu iTunes na telefón? Tento príspevok poskytne jednoduchý spôsob obnovenia zálohy iTunes do telefónu.

Obnovte knižnicu iTunes v telefóne

Obnovte knižnicu iTunes v telefóne
Ako obnoviť knižnicu iTunes v telefóne? Tento príspevok poskytne jednoduchý spôsob obnovenia knižnice iTunes v telefóne.

Obnovte účet iCloud do telefónu

Obnovte účet iCloud do telefónu
Ako obnoviť synchronizované údaje iCloudu do zariadenia so systémom iOS alebo Android? Tento príspevok vám poskytne jednoduchý spôsob prenosu dát z iCloudu na zariadenie so systémom iOS alebo Android cez PhoneTrans.

Rýchly prenos

Rýchly prenos
Ako ľahko prenášať rôzne typy súborov medzi Androidom a iOS, z Androidu na iOS, medzi zariadeniami s Androidom alebo z iOS na Android? Tento príspevok zobrazuje podrobné pokyny na prenos súborov medzi zariadeniami Android a iOS pomocou aplikácie PhoneTrans.

Telefónny klon

Telefónny klon
Ako klonovať údaje medzi zariadeniami so systémom iOS alebo Android? Tento príspevok vám poskytne jednoduchý spôsob klonovania údajov medzi zariadeniami so systémom iOS alebo zariadeniami Android prostredníctvom PhoneTrans.

Obnovte údaje účtu Google do telefónu

Obnovte údaje účtu Google do telefónu
Ako ľahko preniesť údaje z účtu Google do zariadenia so systémom iOS alebo Android? Tento článok vám poskytne podrobného sprievodcu, ktorý vám pomôže ľahko preniesť údaje z účtu Google do systému iOS alebo Android.

Zlúčenie telefónov

Zlúčenie telefónov
Ako zlúčiť údaje medzi zariadeniami iPhone a Android? Tento príspevok vám poskytne jednoduchý spôsob, ako to urobiť cez PhoneTrans.

Obnovte sa z režimu DFU

Obnovte sa z režimu DFU
Aplikácia PhoneRescue pomáha obnoviť stratené dáta zo zariadenia so systémom iOS v režime DFU

Odstráňte prístupový kód na uzamknutej obrazovke

Odstráňte prístupový kód na uzamknutej obrazovke
Ako odstrániť prístupový kód uzamknutej obrazovky pre iPhone? Tento článok ponúka jednoduché pokyny na odstránenie prístupového kódu pre iPhone pomocou aplikácie PhoneRescue pre iOS.

Obnoviť zo zálohy

Obnoviť zo zálohy
Ak správy, fotografie, kontakty atď. Z iPhonu zmizli, aplikácia PhoneRescue pre iOS vám umožní obnoviť dáta zo zálohy iTunes pomocou niekoľkých kliknutí.

Obnovte sa zo šifrovaného zálohovania iTunes

Obnovte sa zo šifrovaného zálohovania iTunes
Ako obnoviť stratené dáta zo šifrovanej zálohy iTunes, napríklad správy, kontakty, fotografie a podobne? PhoneRescue pre iOS tu môže pomôcť obnoviť stratené dáta zo šifrovanej zálohy iTunes, aj keď zabudnete heslo.

Obnovte zo zariadenia so systémom iOS

Obnovte zo zariadenia so systémom iOS
Stratili ste niekedy dôležité údaje z iPhone, ako sú správy, kontakty atď.? Aplikácia PhoneRescue pre iOS pomáha priamo obnoviť stratené dáta zo zariadenia so systémom iOS.

Obnovte časový kód obrazovky

Obnovte časový kód obrazovky
Existuje nejaký spôsob, ako obnoviť prístupový kód času na zariadení iOS? Aplikácia PhoneRescue pre iOS poskytuje novú výkonnú funkciu, vďaka ktorej ju urobíte niekoľkými kliknutiami.

Obnovte sa z iCloudu

Obnovte sa z iCloudu
Ako obnoviť dáta z iCloudu bez obnovenia zariadení so systémom iOS? Tu poskytujeme výkonnú obnovu dát pre iOS. Aplikácia PhoneRescue pre iOS pomáha obnoviť dáta z iCloud bez obnovenia iPadu pre iPad.