Špecifikácia PCI-Express Gen 6.0 na dokončenie do roku 2021


With 64 Gbps bandwidth per lane, 256 Gbps in x4, and a whopping 1 Tbps in x16 (128 GB/s per direction), PCI-Express 6.0 will debut in 2021 as 5G adoption hits critical mass in markets across the globe, to support server nodes, high-bandwidth network infrastructure, and lighting fast I/O for HPC and AI applications. Development of the new standard is already underway, with the specification having achieved a pre-release version 0.3, according to the PCI-SIG, the body that develops and maintains the PCI IP.

Ďalší vývoj, prototypovanie a testovanie normy sa uskutoční do roku 2020, keď sa návrhy normy odošlú zainteresovaným stranám. So špecifikáciou uverejnenou v roku 2021 mohli prvé zariadenia, ktoré ju implementujú, prísť nasledujúci rok. Pripúšťa sa, že len veľmi málo zariadení potrebuje šírku pásma 1 Tbps, ale výkon dvojnásobnej šírky pásma každé 3 roky má maximálny dopad na zariadenia, ktoré majú zapojenie iba pre jeden pruh PCIe, a priamo ovplyvňuje šírku pásma ďalších špecifikácií I / O odvodených od PCIe, napríklad USB, Thunderbolt, CXL atď.