Spoločnosť Samsung zabíja výrobu slávnej pamäte DDR4 B-die v priaznivej alebo vyššej hustoteAs the world becomes more and more centered on data, as well as its processing and storage, increased memory density across products is becoming more of a necessity. It seems that out of this necessity and a need to streamline its memory production towards favoring denser outputs, Samsung is killing of the famous B-die chips, which were - and still are - part of a love affair with any enthusiast's Ryzen desktop.

Problémy s kompatibilitou pamäte s prvým génom Ryzenom sa rozplynuli a úplne nezmizli; pretaktujúci však rýchlo zistili, že najstabilnejšie a najviac pretaktovateľné IO pamäte boli typu Samsung B-die. Teraz spoločnosť aktualizovala svoj produktový katalóg tak, aby odrážal stav EOL (koniec životnosti) pre B-dies, a nahradila ho hustejšími produktmi M-Die a A-Die. M-dies mali priniesť 32 GB hustoty do jedinej kategórie pamäte - a zjavne boli sifónované na serverových aplikáciách a vynechané v chlade na kúpu pre spotrebiteľa), zatiaľ čo nové formy A zvyšujú hustotu pamäte na IC, čo znamená menej z toho sú potrebné na dosiahnutie rovnakej konečnej pamäti. Či tieto funkcie budú mať rovnakú kompatibilitu s Ryzen a ich pretaktovateľnosť ako ich predchodcovia B-die, nie je v tomto bode známe, ale veľa nadšencov by sa mierne nešťastilo - a zvýšilo by hodnotu ponuky B-die v akejkoľvek náročnejšej sekunde. -hand trhu - ak nie. Sources: Tom's Hardware, Samsung Product Catalog